Εκπαίδευση και καριέρα

Business Presentation

Γίνε συνεργάτης…

Ο επαγγελματίας σύμβουλος ακίνητης περιουσίας είναι μια μοναδική ευκαιρία καριέρας καθώς στην Ελλάδα είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος θεσμός. Ένας επιτυχημένος σύμβουλος ακίνητης περιουσίας γνωρίζει άριστα την αγορά ακινήτων. Η γνώση της αγοράς ακινήτων αποκτάται από την συνεχή ενημέρωση και αξιοποίηση των δεδομένων.

Η Hellas PM προσφέρει στους συνεργάτες της συνεχή ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, καθοδήγηση και πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της αγοράς. Ταυτόχρονα, προσφέρει το καλύτερο πακέτο αποδοχών στην αγορά, ελεύθερο ωράριο εργασίας, ανεξαρτησία και ελευθερία επιλογών.

Ζητάμε συνεργάτες με προσωπικότητα, άριστα επικοινωνιακά προσόντα και δυναμισμό.

Αποστολή στοιχείων και βιογραφικού

    Στοιχεία ενδιαφερομένου

    Σπουδές

    Επαγγελματική εμπειρία

    Άλλες πληροφορίες

    Επισύναψη βιογραφικού